Strážov 1213 m.n.m. 13. február 2016

Strážov – Strážov je najvyšší vrch Strážovských vrchov. Dosahuje výšku 1213,3[1] m n. m. a nachádza sa nad obcou Zliechov, na hranici okresov Žilina a Ilava. V lokalite Zákľuka pramení rieka Rajčanka.Strážov je tvorený rozsiahlymi príkrovovými telesami hronika ležiacimi na fatriku. Oblasť je tvorená hrubými vrstvami druhohorných vápencov a dolomitov. V oblasti Strážova bol dávnejšie vyčlenený samostatný strážovský príkrov, dnes zaraďovaný ako čiastkový príkrov do považského príkrovu – veľkého telesa hronika, dnes dezintegrovaného eróziou a treťohorným výzdvihom pohoria.

Privítalo nás krásne zimné počasie.

13.2.2016. druhá februárová sobota pred sviatkom všetkých zamilovaných. Turistický klub IŠK organizuje tradičný februárový výstup na Strážov.