Soblahovská 35-ka 7. máj 2016

 

XXVIII. ročníka tradičného  turistického pochodu Strážovskými vrchmi, ktorý organizuje IŠK Soblahov  sa tento rok zúčastnilo 168 turistov.

Účastníci podujatia si mohli zvoliť trasu pre zdatnejších o dĺžke 35 km,  zo štadióna OŠK  Soblahov  cez  Trubárku, Ostrý vrch , Černachov, Jarky, ponad Mníchovu Lehotu a späť na štadión OŠK , alebo 15 km cez chatu OSP Kubrica , Lúčky, Ostrý vrch a  do cieľa na štadión OŠK.

Počas celého dňa bolo pekné slnečné počasie, ktoré si účastníci mohli vychutnať aj po skončení pochodu pri tradičnom guláši  v cieli.

 

Mapa pochodu 35 km k nahliadnutiu tu : mapka 35 km

Mapa pochodu 15 km k nahliadnutiu tu: mapka 15km