O klube

 

 Turistický klub Ostrý vrch Soblahov

 Soblahov, útulná obec neďaleko Trenčína,  ležiaca v lone Strážovských hôr, v krásnej prírode,  pod úpätím Ostrého vrchu (767,5 m n.m.), svojou polohou priam predurčuje k tomu, aby  ľudia, srdcom turisti, túžili túto okolitú prírodu  spoznávať,  zžiť sa s ňou,  chrániť ju,  milovať.

 Už v minulosti v obci Soblahov fungoval turistický klub zložený z turistov srdcom zapálených pre všetky turistické ideály.  Vplyvom rôznych okolností tento klub svoju činnosť na niekoľko rokov utlmil.  Ustanovujúcou schôdzou v januári 2011 bol  založený obnovený  turistický klub s názvom  IŠK Soblahov, ktorý funguje organizačne pod záštitou Obecného športového klubu Soblahov. Turistický klub  IŠK začínal svoje nové pôsobenie s malou členskou základňou, 10 turistov,  združujúcou niekoľko starých členov bývalého turistického klubu, a tiež nových členov. Týchto ľudí spojila zmysluplná myšlienka  združiť nadšencov, či mladých, či s nejakým tým krížikom na chrbte, oduševnených  nielen pre turistiku so všetkým, čo je v nej zahrnuté,  ale hlavne ochotných organizačne zabezpečovať chod takéhoto klubu.

 Členská základňa turistického klubu sa postupne rozrástla na niekoľko desiatok členov.  Turistický klub orientuje svoju činnosť na turistiku, vysokohorskú turistiku, skalolezectvo, horolezectvo. Okrem tohto sa turistický klub zaoberá aj inými aktivitami, ktoré súvisia s prírodou, ako  čistenie a ochrana prírody, údržba a obnova turistických trás, zber liečivých rastlín, čistenie prameňov a studničiek.  

Turistický klub  usporadúva okrem turistických pochodov, autobusových zájazdov, každoročného 4-dňového zájazdu,   aj také akcie, ako sú Soblahovské horizonty – premietanie amatérskych filmov z turistického a horolezeckého prostredia,  Soblahovský Výnos – súťaž vo vynášaní nákladu na krosnách do Soblahovskej zjazdovky,  Soblahovská 35-ka,.Ďalej sa podieľa pri organizovaní akcií v obci  v spolupráci s OÚ Soblahov.