Lysá hora 1323 mnm. /CZ/ 20.5.2017

V sobotu ráno 20.5.2017 o 7 00 sme vyrazili zo Soblahova autobusom smer Trenčín-Bytča-Makov-Ostravice do Moravsko sliezkych beskyd na ich najvyšší vrch -Lysú horu 1323mnm. Za priehradou Šance sme nastúpili na „M“ turistickú značku smer Butořanka. Odtialto po „Č“tur. značke sme vyšliapali až na vrchol Lysej hory. Vrcholové výhľady sme si neužili pretože vrchol bol zahalený v hmle a vetre. Zostúpili sme po „Č“ tur. značke do Ostravic k autobusu. Dôkazom našej pevnej turistickej vôle bol náš vedúci , ktorý celú trasu prešiel za pomoci francúzskych palíc /barlí/ ! Túto zahraničnú turistiku sme ukončili bezpečným príchodom domov o 18 00 hod.Zúčastnilo sa 29 turistov.

 

Text a foto :  Peter Klogner