Aktivity klubu v mesiaci december 2021, január a február 2022

Nakoľko nás na prelome rokov 2021/2022 naďalej  v našich spoločných aktivitách   obmedzoval COVID -19 /Omikron/ , akcie klubu sa vykonávali individuálne alebo v malých skupinkách.

V mesiaci december sme si vyrazili na Štefanský výstup na Černachov  a 29.12.2021 na zasnežený Predsilvestrovský výstup na Ostrý vrch. Bolo vidieť, že táto tradícia  i napriek obmedzeniam prilákala veľa turistov zo širokého okolia. Takže dúfame, že v decembri 2022 to už bude aj s gulášom.

V mesiaci január a február absolvovali členovia klubu výstupy na  Veľký  Rozsutec, Zbojnícku chatu, Rohatú skalu, Baranec, Poludnicu a Strážov.

 

text : Ján Vojtek