29. ročník Soblahovskej 35-ky

Za pekného slnečného počasia sa 6.5.2017 uskutočnil  29. ročník Soblahovskej 35 –ky. Pre turistov boli pripravené dve trasy v dĺžke 35 a 15 km cez  pohorie  Strážovských vrchov s dosiahnutím najvyššieho bodu na Ostrom vrchu (768 m.n.m.) . Trošku nás mrzí,  že na Soblahovskú 35-ku si nenašlo cestu viacej turistov, ktorí by si mohli pozrieť krásnu prírodu v okolí Soblahova. Akcie sa zúčastnilo 104 účastníkov.  I napriek  slabšej účasti sa klub IŠK teší na ďalší jubilejný 30. ročník v roku 2018.

Text : Ján Vojtek
Foto : autor